De flesta kommuner sparar

Därför står det ”oklart” på vissa kommuner

När budgeten ökar väldigt lite jämfört med utfallet 2018 är det svårt att slå fast att kommunen dragit ner, löneökningar kan till exempel tillkomma, och det som ser ut som en ökning med en procent kan i själva verket var en större ökning. Budgetar kan också ha reviderats i efterhand.

När kommuner höjer budgeten tillräckligt mycket kan det ändå vara så stora volymökningar att det inte räcker. Det skrivs kanske om effektiviseringar och sparbeting i budget och nämndprotokoll men vi har inte hittat något konkret som slagit mot personalen. Vissa sparåtgärder får också effekt först 2020.

I några enstaka fall har vi trots påstötningar till kommunerna inte lyckats få fram jämförbara siffror. Det kan bero på att man gjort om indelningen av nämnderna, ökat eller minskat uppdragen för nämnderna.