Se när du kan gå i pension

Lägsta pensionsålder

?

Full pension

?

Observera att det här gäller dem som har bott länge i Sverige. Har du invandrat till Sverige kan du också få full pension (med garantipension), men för att få det högsta beloppet av garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige.

När det gäller åldern för att få full pension är uppgifterna än så länge en prognos för dem som är födda 1964 och senare. När det gäller åldern för när man tidigast kan gå i pension är uppgifterna än så länge en prognos för dem är födda 1961 eller senare.