Pensioner för utlandsfödda

Pensionen blir olika hög beroende på hur länge man bott och jobbat i Sverige. Här är exempel på en person som går i pension 2023 med en slutlön på 26800 kronor i månaden på heltid.* Alla siffror nedan är nettosiffror, alltså efter att skatten dragits.

Heltidsarbetande

Staplarna visar hur stor andel av slutlönen man får i pension, beroende på hur länge man jobbat i Sverige.