Karta regioner och kommuner

Klicka på ett län för att se lönerna i kommunerna och/eller regionen.

logotype
kryssruta för stängning

Lönen visas för de kommuner/regioner som har minst fem anställda i yrket.

Lönetabell

Lönen visas för de kommuner/regioner som har minst fem anställda i yrket.

Karta över räddningstjänster

Klicka för att se räddningstjänst, lön och vilka kommuner som ingår.

logotype
kryssruta för stängning

Löner i räddningstjänsterna

Vi visar lönen för dem som har minst fem anställda, övriga är markerade med *.

Sök kommun

Jämför yrken

Visar genomsnitt för hela landet.