I tabellerna nedan kan du se vad lägstalönerna är i din kommun, och lägstalönen för just ditt yrke i landets kommuner. De 115 kommuner som svarat att de har lokala lägstalöner finns med. (Ovanåker och Svalöv har svarat ja, men inte uppgett några siffror. Totalt har 265 kommuner besvarat enkäten.)

Så ser det ut i din kommun

Välj kommun i menyn för att se om kommunen har lägstalöner för en eller fler av tolv olika yrkesgrupper.

Yrke Kr/mån

Så ser det ut i ditt yrke

Välj yrke i menyn nedan för att se vad lägstalönen är för yrket i olika kommuner. Om det inte står någon lön har kommunen inte uppgett någon lägstalön för yrket, men kan ha siffror för andra yrken.

Kommun Kr/mån

I de fall kommunerna har uppgett timlöner har vi räknat om dessa till månadslöner (timlön*165).