Nio av landets räddningstjänster svarar att brandmän har sagt upp sig på grund av de nya dygnsviloreglerna. Några har kommenterat enkäten med bland annat hur många som sagt upp sig. Klicka på räddningstjänsten för att läsa svaren.