69 procent av kommunerna svarade ja på frågan om de själva anser att de har personalbrist i äldreomsorgen.