Klicka på en kommun för att se hur många timmar övertid personalen i äldreomsorgen arbetade juni till augusti 2022, och ökningen/minskningen jämfört med samma period 2019. Siffrorna saknas för vissa kommuner.