Äldreomsorgen

Barnomsorg

I genomsnitt är 1,9 procent av de anställda i barnomsorg och äldreomsorg äldre än 64 år, visar KA:s undersökning.
Motsvarande siffra för hela arbetsmarknaden är också 1,9% (gäller personer 65-74 år gamla).

22,5 procent av kommunerna uppger att personal i äldreomsorgen 62-65 år gamla har sagt upp sig den senaste femårsperioden.
11 procent av kommunerna uppger att personal i barnomsorgen i samma ålder har sagt upp sig.